LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt” - konferencja odwołana

Planowany termin rozpoczęcia: 
16:wrz:2020
Planowany termin zakończenia: 
18:wrz:2020
Nazwa organizatora: 
Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, koło w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie
Jednostka: 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
prof. dr hab. Anna Wójcik
Miejsce obrad: 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ul. M. Oczapowskiego 5, Aula im. M. Gotowca oraz sale wydziałowe
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych