LI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

Planowany termin rozpoczęcia: 
15:wrz:2022
Planowany termin zakończenia: 
16:wrz:2022
Nazwa organizatora: 
Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych CASUS
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dominika Wtulich
Miejsce obrad: 
Olsztyn/Platforma Internetowa Microsoft TEAMS
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa