Letnie Warsztaty Doktoranckie: Wpływ prawa europejskiego na orzecznictwo sądów administracyjnych oraz działalność organów administracji publicznej w Polsce

Planowany termin rozpoczęcia: 
07:wrz:2023
Planowany termin zakończenia: 
08:wrz:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Jarosław Dobkowski
Miejsce obrad: 
Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa