Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej

Planowany termin rozpoczęcia: 
06:gru:2019
Planowany termin zakończenia: 
06:gru:2019
Nazwa organizatora: 
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Współorganizatorzy: 
LSCE Permanent Organizing Committee of IASS PCs
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Leszek Małyszko
Miejsce obrad: 
Hotel Park Olsztyn, ul. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych