Kongres Green Planet

Planowany termin rozpoczęcia: 
25:cze:2024
Planowany termin zakończenia: 
26:cze:2024
Nazwa organizatora: 
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Instytutu Geodezji i Budownictwa
Współorganizatorzy: 
ARCHMEDIA
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Robert Wójcik
Miejsce obrad: 
Aula im. doc. Pawła Pawłowskiego przy ul. Heweliusza 4 w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa