Kongres Europy Środkowej - XXV Central European Political Science Association Annual Conference

Planowany termin rozpoczęcia: 
17:lis:2021
Planowany termin zakończenia: 
19:lis:2021
Nazwa organizatora: 
Instytut Nauk Politycznych
Współorganizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Central European Political Science Association
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Maciej Hartliński
Miejsce obrad: 
Kortowo (Bilbioteka Uniwersytecka, Stara Kotłownia, Baccalarium
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa