Konferencja Zamknięcia Projektu pt. "Odblokowanie potencjału łańcuchów wartości opartych na biosurowcach w regionie Morza Bałtyckiego"

Planowany termin rozpoczęcia: 
20:paź:2021
Planowany termin zakończenia: 
21:paź:2021
Nazwa organizatora: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Jednostka: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Mariusz Stolarski
Miejsce obrad: 
Wydział Matematyki i Informatyki
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa