Konferencja Polskiego Forum Choreologicznego 2023

Planowany termin rozpoczęcia: 
08:wrz:2023
Planowany termin zakończenia: 
10:wrz:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Izabela Szatrawska
Miejsce obrad: 
Wydział Nauk Społecznych
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych