Konferencja naukowa z cyklu: "Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania". Tytuł V Konferencji Naukowej: "Cyfrowość w kontekstach akademickich" - koferencja on-line

Planowany termin rozpoczęcia: 
11:gru:2020
Planowany termin zakończenia: 
11:gru:2020
Nazwa organizatora: 
Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji
Współorganizatorzy: 
Koło Naukowe Wczesnej Edukacji
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Kierownik naukowy konferencji – dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, sekretarz konferencji – Joanna Dziekońska
Miejsce obrad: 
konferencja online, adres jednostki organizującej konferencję: ul. R. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa