Kierunki zmian w prawie karnym. Próba bilansu - konferencja odwołana

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:wrz:2019
Planowany termin zakończenia: 
24:wrz:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego "Themis"
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Michał Kurzyński
Miejsce obrad: 
Sala konferencyjna w Hotelu Park w Olsztynie (zakwaterowanie uczestników konferencji przewidziane jest w hotelu), ul. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa