Kardynał Stanisław Hozjusz - teolog, humanista, dyplomata i kandydat na ołatrze

Planowany termin rozpoczęcia: 
06:Maj:2024
Planowany termin zakończenia: 
08:Maj:2024
Nazwa organizatora: 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Theology
Współorganizatorzy: 
Pontifical University Greogrianum of Rome, Faculty of Church History and Cultural Heritage
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
prof. dr hab. Lucjan Świto
Miejsce obrad: 
Italia, 00187 Roma (RM), Piazza della Pilotta 4, Aula Magna
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Włoski
Zasięg : 
Międzynarodowa