JUBILEUSZ 50 LAT KIERUNKU BUDOWNICTWO

Planowany termin rozpoczęcia: 
05:wrz:2019
Planowany termin zakończenia: 
05:wrz:2019
Nazwa organizatora: 
INSTYTUT BUDOWNICTWA WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
Jednostka: 
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Robert Wójcik, Piotr Srokosz, Elżbieta Szafranko
Miejsce obrad: 
Instytut Budownictwa
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa