Jan Paweł II w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego

Planowany termin rozpoczęcia: 
24:paź:2019
Planowany termin zakończenia: 
25:paź:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Współorganizatorzy: 
Papieski Instytut Studiów Kościelnych Watykan
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Marek Melnyk
Miejsce obrad: 
Papieski Instytut Studiów Kościelnych Rzym-Watykan ul. Corolli 12 Roma ITALY
Języki wydarzenia: 
Angielski Włoski
Zasięg : 
Międzynarodowa