JAKOŚĆ INFORMACJI W PROCESACH PODEJMOWANIA DECYZJI O GOSPODAROWANIU NA TERENACH WIEJSKICH

Planowany termin rozpoczęcia: 
26:lis:2019
Planowany termin zakończenia: 
27:lis:2019
Nazwa organizatora: 
INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI oraz INSTYTUT INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Krzysztof Rząsa
Miejsce obrad: 
Hotel HP Park Olsztyn, Warszawska 119, 10-701 Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa