IV Włosko-Polska Konferencja nt. „Niepodległość i suwerenność”

Planowany termin rozpoczęcia: 
03:paź:2018
Planowany termin zakończenia: 
03:paź:2018
Nazwa organizatora: 
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
Jednostka: 
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Sławomir Kursa; dr Jacek Mrozek
Miejsce obrad: 
Ełk, ul. Kościuszki 23
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Włoski
Zasięg : 
Międzynarodowa