IV Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych

Planowany termin rozpoczęcia: 
18:wrz:2019
Planowany termin zakończenia: 
21:wrz:2019
Nazwa organizatora: 
Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Jednostka: 
Wydział Nauk Technicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM; mgr Karolina Szturo
Miejsce obrad: 
w trakcie ustalania
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych