IV SEMINARIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ na temat: „Edukacja włączająca a integracja – po co, jaka, dlaczego?”

Planowany termin rozpoczęcia: 
29:lis:2019
Planowany termin zakończenia: 
29:lis:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Pedagogiki Specjalnej
Współorganizatorzy: 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Marzenna Zaorska
Miejsce obrad: 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda.
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna