IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania". Tytuł konferencji: "Cyfrowe środowisko w/dla edukacji"

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:mar:2019
Planowany termin zakończenia: 
23:mar:2019
Nazwa organizatora: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji, Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej
Współorganizatorzy: 
Koło Naukowe Wczesnej Edukacji
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM - kierownik naukowy konferencji
Miejsce obrad: 
Katedra Wczesnej Edukacji, ul. R. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn; Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa