IV Kolokwium polsko-litewskie: Wyzwania państwa i prawa w dobie Covid 19

Planowany termin rozpoczęcia: 
04:mar:2021
Planowany termin zakończenia: 
05:mar:2021
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dorota Lis-Staranowicz
Miejsce obrad: 
MS Teams on line
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa