IV Forum Studenckie - Ikona: historia, język, teologia

Planowany termin rozpoczęcia: 
03:gru:2019
Planowany termin zakończenia: 
03:gru:2019
Nazwa organizatora: 
Koło Naukowe Teologów-Ekumenistów
Współorganizatorzy: 
Katedra Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Moralnej UWM
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
ks. dr hab. Paweł Rabczyński
Miejsce obrad: 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. St. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa