Intermedialność w nowych badaniach nad narratologią

Planowany termin rozpoczęcia: 
11:kwi:2019
Planowany termin zakończenia: 
12:kwi:2019
Nazwa organizatora: 
Olsztyn Research Group in Narration (ORGiN), Katedra filologii angielskiej
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Naukowe Anglo-Cooltura Seniors
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Anna Kwiatkowska
Miejsce obrad: 
Wydział Humanistyczny, UWM
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa