Interdyscyplinarny charakter inteligentnych specjalizacji

Planowany termin rozpoczęcia: 
27:Maj:2024
Planowany termin zakończenia: 
28:Maj:2024
Nazwa organizatora: 
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Naukowe Mykologów
Jednostka: 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Magdalena Łada
Miejsce obrad: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa