Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń

Planowany termin rozpoczęcia: 
12:cze:2024
Planowany termin zakończenia: 
12:cze:2024
Nazwa organizatora: 
Szkoła Zdrowia Publicznego
Współorganizatorzy: 
Filia UWM Ełku, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, o Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Ružomberok, Słowacja
Jednostka: 
Wydział Nauk o Zdrowiu
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Ewa Kupcewicz
Miejsce obrad: 
on – line (platforma BigBlueButton uwmelkbbb.edu.pl)
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa