Inspiracje do badań naukowych

Planowany termin rozpoczęcia: 
11:gru:2020
Planowany termin zakończenia: 
11:gru:2020
Nazwa organizatora: 
Koło Naukowe Teologów-Ekumenistów
Współorganizatorzy: 
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM
Miejsce obrad: 
on-line, platforma MS Teams
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa