III Kolokwium Polsko-Litewskie: Konstytucja, państwo i bezpieczeństwo

Planowany termin rozpoczęcia: 
16:wrz:2019
Planowany termin zakończenia: 
16:wrz:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Współorganizatorzy: 
Filia UWM w Ełku
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dorota Lis-Staranowicz
Miejsce obrad: 
EŁk, Filia UWM
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa