II seminarium polsko-słowackie: Współczesne problemy wykładni konstytucji

Planowany termin rozpoczęcia: 
06:paź:2022
Planowany termin zakończenia: 
06:paź:2022
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Współorganizatorzy: 
Faculty of Law, Matej Bel University, Slovakia
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dorota Lis-Staranowicz
Miejsce obrad: 
Olsztyn on line
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa