II Polsko-Litewskie Kolokwium: Kierunki Zmian Prawa Publicznego

Planowany termin rozpoczęcia: 
08:paź:2018
Planowany termin zakończenia: 
08:paź:2018
Nazwa organizatora: 
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku; Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa i Administracji, UWM.
Współorganizatorzy: 
Katedra Prawa Administracyjnego Wydział Prawa i Admistracji UWM
Jednostka: 
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dorota Lis-Staranowicz
Miejsce obrad: 
Ełk
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa