II Ogólnopolska Konferencja Prawa Piłkarskiego

Planowany termin rozpoczęcia: 
21:mar:2019
Planowany termin zakończenia: 
22:mar:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Cywilnego
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Jerzy Akińcza
Miejsce obrad: 
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UWM
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa