II Międzynarodowa Konferencja nt:. Gospodarowanie przestrzenią wodną i jej otoczeniem - aspekty teoretyczne i praktyczne

Planowany termin rozpoczęcia: 
20:Maj:2021
Planowany termin zakończenia: 
21:Maj:2021
Nazwa organizatora: 
Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami przy Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM; Katedra Inżynierii Ochrony Wód , Wydział Nauki o Środowisku;
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Agnieszka Dawidowicz
Miejsce obrad: 
baza UWM, zakwaterowanie we własnym zakresie
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa