I Spotkanie Literaturoznawców

Planowany termin rozpoczęcia: 
25:lis:2022
Planowany termin zakończenia: 
25:lis:2022
Nazwa organizatora: 
Instytut Literaturoznawstwa
Współorganizatorzy: 
Zbigniew Chojnowski zbigniew.chojnowski@uwm.edu.pl
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Aneta Jachimowicz
Miejsce obrad: 
Wydział Humanistyczny
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna