I Międzynarodowa Konferencja nt:. Gospodarowanie przestrzenią wodną i jej otoczeniem - aspekty teoretyczne i praktyczne

Planowany termin rozpoczęcia: 
17:wrz:2019
Planowany termin zakończenia: 
18:wrz:2019
Nazwa organizatora: 
Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami
Współorganizatorzy: 
Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. Germany; Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości; Katedra Inżynierii Ochrony Wód; Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody; Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Jednostka: 
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Agnieszka Dawidowicz
Miejsce obrad: 
baza UWM, zakwaterowanie we własnym zakresie
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa