Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe

Planowany termin rozpoczęcia: 
19:cze:2024
Planowany termin zakończenia: 
20:cze:2024
Nazwa organizatora: 
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz
Współorganizatorzy: 
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polskie Stowarzyszenie Hodowców i Przetwórców Owadów
Jednostka: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Łukasz Zielonka, prof. UWM
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjne UWM ul. Dybowskiego 11
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa