Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe

Planowany termin rozpoczęcia: 
14:cze:2023
Planowany termin zakończenia: 
15:cze:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz
Współorganizatorzy: 
Warmińsko-Mazurska izba Lekarsko-Weterynaryjne
Jednostka: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Tadeusz Bakuła
Miejsce obrad: 
Olsztyn ul Oczapowskiego 13 Aula Prof. H. Janowskiego
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa