GIS Day

Planowany termin rozpoczęcia: 
17:lis:2023
Planowany termin zakończenia: 
17:lis:2023
Nazwa organizatora: 
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Współorganizatorzy: 
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Międzynarodowe koło naukowo badawcze GISCode
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Marek Ogryzek
Miejsce obrad: 
Prawocheńskiego 15 sala 2
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna