Funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w sektorach transportu kolejowego, energetycznym i telekomunikacyjnym – bezpieczeństwo prawne, fizyczne i osobowe. KONFERENCJA ODWOŁANA

Planowany termin rozpoczęcia: 
06:paź:2022
Planowany termin zakończenia: 
07:paź:2022
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego
Współorganizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Jakub Zięty
Miejsce obrad: 
Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych