Conference of Vice-Rectors for Education and Student Affairs of Polish Technical Universities

Start: 
21:Sep:2023
End: 
23:Sep:2023
Email: 
ksw@uwm.edu.pl
Name and Vorname: 
dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM - Prorektor ds. Kształcenia, osoba do kontaktu: Katarzyna Sobczyńska-Wójcik
Location: 
UWM z Olsztynie, Hotel Park w Olsztynie
Languages:: 
Polish
Range of the conference: