Child - digital native in school. Issues and challenges

Start: 
12:Dec:2022
End: 
12:Dec:2022
Email: 
joanna.dziekonska@uwm.edu.pl
Name and Vorname: 
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM - kierownik naukowy; dr Joanna Dziekońska - sekretarz konferencji
Location: 
konferencja online, adres jednostki organizującej konferencję: ul. R. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn
Languages:: 
Polish
Range of the conference: