Dzieje polskiej myśli kryminologicznej

Planowany termin rozpoczęcia: 
31:Maj:2023
Planowany termin zakończenia: 
02:cze:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Kryminologii i Kryminalistyki
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Naukowe Kryminologii "Vestigium"
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Wiesław Pływaczewski
Miejsce obrad: 
Regionalne Centrum Informatyczne (Wydział Matematyki i Informatyki) oraz podmiot świadczący usługę hotelowo-gastronomiczną wybrany w drodze procedury zamówień publicznych
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych