Drugie Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Dziedzictwo Kulturowe Warmii i Mazur. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość

Planowany termin rozpoczęcia: 
16:mar:2020
Planowany termin zakończenia: 
16:mar:2020
Nazwa organizatora: 
Wydział Humanistyczny
Współorganizatorzy: 
Wydział Teologii
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Anna Pytasz-Kołodziejczyk
Miejsce obrad: 
budynek wydziału Humanistycznego UWM ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn (aula im. G. i M. Dietrichów)
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa