Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością

Planowany termin rozpoczęcia: 
06:Maj:2022
Planowany termin zakończenia: 
07:Maj:2022
Nazwa organizatora: 
Instytut Literaturoznawstwa UWM w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Institut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien Johannes Gutenberg Universität Mainz i Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Joanna Chłosta-Zielonka
Miejsce obrad: 
Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1
Języki wydarzenia: 
Polski Niemiecki
Zasięg : 
Międzynarodowa