Doniosłość geopolityczna odrodzenia Rzeczypospolitej

Planowany termin rozpoczęcia: 
02:gru:2018
Planowany termin zakończenia: 
02:gru:2018
Nazwa organizatora: 
Instytut Nauk Politycznych UWM
Współorganizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Krzysztof Żęgota
Miejsce obrad: 
Biblioteka Główna UWM
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa