Demokracja w kryzysie i media.

Planowany termin rozpoczęcia: 
21:wrz:2023
Planowany termin zakończenia: 
21:wrz:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Marcin Dąbrowski
Miejsce obrad: 
Aula Cytrynowa, Centrum Konferencyjne, UWM Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych