CZYNNOŚCI NOTARIALNE – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Planowany termin rozpoczęcia: 
08:wrz:2023
Planowany termin zakończenia: 
08:wrz:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego - UWM
Współorganizatorzy: 
Stowarzyszenie Notariuszy RP w Warszawie
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Adam Bieranowski
Miejsce obrad: 
Warszawa
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa