LXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego - konferencja on-line

Planowany termin rozpoczęcia: 
05:lis:2020
Planowany termin zakończenia: 
06:lis:2020
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Joanna Juchniewicz; Marcin Dąbrowski; Bogna Szter-Przybyszewska; Dorota Lis-Staranowicz
Miejsce obrad: 
on-line
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa