Concurrency Specification and Programming 2019

Planowany termin rozpoczęcia: 
24:wrz:2019
Planowany termin zakończenia: 
26:wrz:2019
Nazwa organizatora: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Vistula
Współorganizatorzy: 
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warszawski
Jednostka: 
Wydział Matematyki i Informatyki
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Krzysztof Ropiak
Miejsce obrad: 
Kortowo, Stara Kotłownia
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa