Colloquia Dogmatica 1, pt. "Teologia błogosławieństwa. Wokół Fiducia supplicans"

Planowany termin rozpoczęcia: 
08:kwi:2024
Planowany termin zakończenia: 
08:kwi:2024
Nazwa organizatora: 
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych
Współorganizatorzy: 
Towarzystwo Teologów Dogmatyków
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Miejsce obrad: 
online - aplikacja Google Meet
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa