"Być Ojcem jak św. Józef...?...!" - tożsamość ojca w kontekście współczesnych dylematów światopoglądowych i problemów egzystencjalnych

Planowany termin rozpoczęcia: 
04:lis:2021
Planowany termin zakończenia: 
05:lis:2021
Nazwa organizatora: 
Komitet Organizacyjny Katedry Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Miejsce obrad: 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie i aplikacja GoogleMeet
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych