BRANCHES - Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej - dobre praktyki w zakresie łańcuchów wartości i polityk

Planowany termin rozpoczęcia: 
06:wrz:2023
Planowany termin zakończenia: 
06:wrz:2023
Nazwa organizatora: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Jednostka: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Janusz Gołaszewski
Miejsce obrad: 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Regionalna