Biskup - Eucharystia - Ekumenizm. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka

Planowany termin rozpoczęcia: 
09:lut:2023
Planowany termin zakończenia: 
09:lut:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych
Współorganizatorzy: 
Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce z Kościołem Polskokatolickim w RP
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM
Miejsce obrad: 
Konstancin-Jeziorna
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa