Bioenergy, Renevable Energy Systems, Transmission and Storage of Electricity. International conference in Olsztyn, Poland

Planowany termin rozpoczęcia: 
22:cze:2022
Planowany termin zakończenia: 
24:cze:2022
Nazwa organizatora: 
Wydział Nauk Technicznych, Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki
Jednostka: 
Wydział Nauk Technicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Maciej Neugebauer
Miejsce obrad: 
Wydział Nauk Technicznych, Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa